Đà Nẵng cho phép dịch vụ vận chuyển hoạt động trở lại

TTTĐ – Từ 6 giờ ngày 28/5/2021, Đà Nẵng cho phép dịch vụ vận chuyển hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng để phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (bao gồm các loại hình ứng dụng công nghệ như GrabCar,…).

Hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (bao gồm loại hình ứng dụng công nghệ, như GrabBike,…); hoạt động giao nhận, vận chuyển hàng bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng của người giao hàng công nghệ (Shipper).

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu, chủ phương tiện và người điều khiển các phương tiện phải có Bản cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và quy định phòng, chống dịch trên phương tiện theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, người điều khiển các phương tiện đã được xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2, phải khai báo y tế điện tử hàng ngày và mở/bật ứng dụng Bluezone thường xuyên khi hoạt động. Có trách nhiệm từ chối phục vụ nếu khách hàng chưa thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch theo quy định.

Đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải, chỉ cấp tài khoản cho các đối tác đã được xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Bổ sung tính năng hiển thị thông tin kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của đối tác khi người dùng đặt dịch vụ để biết, tin tưởng trong quá trình sử dụng.

Đồng thời, cung cấp danh sách đối tác (người lái phương tiện) về Sở Thông tin và Truyền thông để thông báo, nhắc nhở khai báo y tế, phục vụ công tác truy vết, xét nghiệm khi cần thiết; cung cấp dịch vụ (điểm đến, đường đi, thông tin khách hàng đặt dịch vụ…) định kỳ hoặc theo yêu cầu đến Sở Thông tin và Truyền thông để khai thác thông tin, sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống dịch khi cần thiết.

Đối với hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi (bao gồm GrabCar,…) vận chuyển không quá một nửa số khách trên xe theo quy định. Các hoạt động vận chuyển khác đang có quy định tạm dừng, tiếp tục tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

UBND TP Đà Nẵng cũng đã giao Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch khi các phương tiện hoạt động trở lại.

 

 

— Nguồn: tuoitrethudo.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.